Bàn DJ chuyên nghiệp chính hãng, giá rẻ, trả góp 0%

Chọn theo tiêu chí
Bộ phối ghép DJM-750MK2 và XDJ-1000MK2

Bộ phối ghép DJM-750MK2 và XDJ-1000MK2

107.300.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bộ phối ghép DJ chuyên nghiệp CDJ-3000 và DJM-A9
Giảm 33%

Bộ phối ghép DJ chuyên nghiệp CDJ-3000 và DJM-A9

214.500.000₫ 318.600.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Denon MCX8000

Bàn DJ Denon MCX8000

29.000.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Denon DJ Prime 4+
Giảm 5%

Bàn DJ Denon DJ Prime 4+

60.950.000₫ 63.950.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer DDJ-FLX10

Bàn DJ Pioneer DDJ-FLX10

43.000.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer DDJ-FLX6-GT

Bàn DJ Pioneer DDJ-FLX6-GT

18.800.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Mixer Pioneer DJM-750 MK2

Mixer Pioneer DJM-750 MK2

36.000.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer XDJ-1000MK2

Bàn DJ Pioneer XDJ-1000MK2

35.600.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer DJM-A9

Bàn DJ Pioneer DJM-A9

75.300.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer XDJ OPUS-QUAD
Giảm 1%

Bàn DJ Pioneer XDJ OPUS-QUAD

86.400.000₫ 87.490.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer CDJ-3000

Bàn DJ Pioneer CDJ-3000

69.000.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer CDJ-2000NXS2

Bàn DJ Pioneer CDJ-2000NXS2

51.300.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
Bàn DJ Pioneer XDJ-RX3

Bàn DJ Pioneer XDJ-RX3

56.890.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.
2 đánh giá
Bàn DJ Pioneer XDJ-RR
Giảm 5%

Bàn DJ Pioneer XDJ-RR

27.490.000₫ 28.900.000₫
 • Tặng kèm USB set nhạc HOT TREND cực căng cực cuốn.
 • Mua kèm túi đựng chính hãng giảm thêm 100k.
 • Tặng kèm dây kết nối 1.8m.
 • Đặt mua ngay qua hotline 0989 142 688 để được GIÁ TỐT NHẤT.
 • Hỗ trợ thu cũ lên đời sản phẩm mới mức giá hữu nghị nhất.
 • Giảm thêm 200.000đ cho khách hàng đã từng mua tại Linh Anh.
 • Nơi nào GIÁ RẺ, Linh Anh RẺ HƠN – Nhưng Giá trị hơn hết vẫn là sự hài lòng của bạn.

Bàn DJ chuyên nghiệp thường được biết đến là 1 thiết bị DJ thường hay dùng nhiều trong các quán bar, club event lớn. Bàn DJ chuyên nghiệp có thể là 1 thiết bị độc lập tích hợp đầy đủ các tính năng cao cấp để biểu diễn hoặc là những bộ phối ghép gồm Mixer và bàn CDJ hoặc XDJ tân tiến liên kết với nhau.

1. Bàn DJ chuyên nghiệp độc lập 

Dòng sản phẩm này có thể là bàn DJ Standalone hoặc bàn DJ Controller cao cấp.

Bàn DJ Standalone hay có thể xem là bàn DJ All in one sẽ có đầy đủ các bộ phận cần thiết cho các DJ biểu diễn, bao gồm cả màn hình để set nhạc trực tiếp trên đó.

Trong khi đó, bàn DJ Controller cao cấp tuy không có sẵn màn hình để duyệt nhưng cũng được tích hợp rất nhiều các tính năng hiện đại. 

1.1. Bàn DJ Pioneer XDJ-RX3

Bàn Pioneer XDJ-RX3 được thiết kế đúng tiêu chuẩn club với màn hình cảm ứng 10 inch, nhiều tính năng cao cấp như màn hình theo dõi vị trí đầu phát ở trung tâm mâm xoay, 14 beat FX 6 sound color FX và 8 performance pad mỗi bên cho việc tạo hiệu ứng cực kỳ đa dạng.

Bên cạnh đó, XDJ-RX3 được hỗ trợ đầy đủ 2 cổng USB, cổng 3.5, line phono, cổng master,... để đa dạng hóa kết nối đến thiết bị khác. Tương thích cả Rekordbox và Serato DJ giúp mọi phần trình diễn đạt đến đỉnh cao.

Xem thêm chi tiết sản phẩm: Bàn DJ Pioneer XDJ-RX3.

bàn dj chuyên nghiệp xdj-rx3

1.2. Bàn DJ Pioneer Opus-Quad

Đây là bàn DJ 4 kênh cao cấp nhất của Pioneer. Opus-Quad được thiết kế độc đáo, bắt mắt ấn tượng và tích hợp rất nhiều các tính năng cao cấp. Màn hình cảm ứng 10 inch siêu sắc nét cùng tính năng Touch Preview mới mẻ và núm chọn bài thế hệ mới giúp DJ set nhạc linh hoạt hơn khi trình diễn. Tương thích cả Rekordbox và Serato DJ khi dùng với laptop để có thêm nhiều hiệu ứng thú vị.

Xem thêm chi tiết sản phẩm: Bàn DJ Pioneer Opus-Quad.

dj chuyên nghiệp opus-quad

1.3. Denon Prime 4+

Thiết bị này là 1 bộ điều khiển DJ độc lập 4 kênh với màn hình cảm ứng đa năng HD 10 inch. Mâm xoay kim loại 6 inch với cảm ứng mở rộng giúp các thao tác mượt mà tuyệt đối. Với chức năng Stems, giọng hát và nhạc cụ sẽ được tách biệt rõ ràng theo thời gian thực.

Prime 4+ tích hợp nhiều tiện ích nâng cao như máy ghi âm bên trong, kết nối wi-fi, bluetooth,... Thiết bị này tương thích cả Engine, serato DJ pro và Virtual DJ pro.

Xem thêm chi tiết sản phẩm: Bàn DJ Denon Prime 4+.

bàn dj chuyên nghiệp denon

1.4. Pioneer DDJ-FLX10

Đây là hệ DJ Controller cao cấp của Pioneer với 4 kênh phát độc lập tích hợp, tương thích cả rekordbox và Serato DJ. Thiết kế tương tự các bàn tiêu chuẩn, được xây dựng rất tốt và đạt đến mức độ gần như hoàn hảo.

DDJ-FLX10 tích hợp nhiều tính năng hiện đại như mâm xoay điện dung full size có màn hình ở trung tâm, cổng ra DMX để tạo hiệu ứng ánh sáng theo nhịp độ bài hát, công nghệ Mix Point để cài đặt trước các điểm hòa âm giữa hai bài hát, hệ thống 4 cảm biến Magvel fader giúp điều khiển chính xác mọi thao tác,...

Xem thêm chi tiết sản phẩm: Bàn DJ Pioneer DDJ-FLX10.

bàn dj chuyên nghiệp ddj

1.5. Denon MCX8000

Đây là bàn DJ standalone 4 kênh sở hữu 2 màn hình độ phân giải cao, mâm xoay cỡ lớn có dải đèn led bắt mắt ở viền. Tích hợp bộ performance pad 16 nút cảm ứng lực và bộ hiệu ứng echo, phaser và noise đồng bộ theo beat giúp bản phối thêm màu sắc. Ngoài ra, có thể kể đến 1 vài điểm nổi bật như âm thanh 24 bit chất lượng cao, kết nối StagelinQ, tương thích cả Engine hoặc Serato DJ, mang lại sự linh hoạt khi biểu diễn.

Xem thêm chi tiết sản phẩm: Bàn DJ Denon MCX8000.

bàn dj chuyên nghiệp mcx8000

2. Hệ phối ghép DJ chuyên nghiệp

Mỗi hệ phối ghép DJ chuyên nghiệp sẽ được hình thành tự sự kết nối của ít nhất 2 thiết bị DJ cao cấp gồm Mixer và 1 thiết bị có mâm xoay như đầu phát CDJ hoặc XDJ tích hợp đầu phát. Hệ phối ghép càng nhiều thành phần thì tính năng càng đa dạng.

Dưới đây là 2 bộ phối ghép tiêu biểu.

2.1. CDJ-3000 và Mixer DJM-A9

Bộ phối ghép này thông thường sẽ bao gồm 1 mixer và ít nhất 2 đầu phát CDJ cùng loại ở 2 bên ghép lại với nhau. Giao diện lúc này sẽ gần giống với 1 chiếc XDJ có màn hình kép. Sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng, vừa cho hiệu ứng đa dạng, sáng tạo mà vừa đảm bảo âm thanh có chất lượng tốt nhất.

- Bàn CDJ-3000: 

Là chiếc đầu phát cao cấp nhất của Pioneer hiện nay. Thiết bị cung cấp âm thanh chất lượng cao với bộ vi xử lý MPU mới nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, những tính năng và hiệu ứng cũng được mở rộng đáng kể. CDJ-3000 có khả năng phát nhạc từ USB, từ laptop, từ thiết bị di động và lấy nhạc trực tuyến để trộn.

- Mixer DJM-A9:

Là thế hệ mixer mới nhất của Pioneer, sở hữu tất cả các tính năng hiện đại nhất thế giới, là thiết bị DJ 4 kênh tiêu chuẩn mang "club standard". Được trang bị bộ chuyển đổi A/ D chất lượng 32-bit, công nghệ ESS, cho âm thanh phân giải cao.

Beat FX được cải tiến và Sound Color FX cùng Center Lock mới mang lại hiệu quả hòa âm tối đa. Ngoài ra khi biểu diễn, bạn có thể cắm micro điện dung vào mixer và sử dụng 3 hiệu ứng đặc biệt để khuấy động bầu không khí. 2 cổng USB-B và USB-C trên thiết bị cũng cho phép kết nối đồng thời 2 hệ thống PC/Mac khác nhau.

Như vậy, sự kết hợp giữa DJM-A9 và CDJ-3000 sẽ tạo nên 1 hệ thống DJ đẳng cấp, cho mọi phần trình diễn trở nên hoàn hảo với chất lượng âm thanh cao nhất, bản phối mới lạ và đặc sắc trong từng giai điệu.

bộ phối ghép dj chuyên nghiệp djm-a9 mix cdj-3000

2.2. DJM-750MK2 và XDJ-1000MK2

Về cấu tạo, bộ phối này sẽ được tạo nên từ ít nhất 1 mixer và 1 chiếc XDJ tích hợp đầu phát. Đại diện cho hệ này chính là sự kết hợp của bàn mixer DJM-750MK2 và XDJ-1000MK2.

Bàn DJM-750MK2

Thiết bị có bố cục chuyên nghiệp giống với model DJM-900NXS2 huyền thoại. Tuy nhiên, thiết bị đã có sự cải thiện về chất lượng âm thanh có phần ấm hơn khi tích hợp bộ xử lý 64 bit, bộ chuyển đổi giữa A/D và D/A 32 bit. Thiết bị cũng mở rộng khả năng sáng tạo cho các DJ với 11 beat fx, 4 sound color fx và crossfade magvel tạo nên những bản mashup đầy nghệ thuật.

Bàn XDJ-1000MK2:

Model có thiết kế vừa đẹp mắt vừa trực quan cùng nhiều tính năng hiện đại rất thuận tiện cho người dùng. Cùng với khả năng hỗ trợ màu sắc với từng loại USB riêng biệt, setup ngay trên Rekordbox mang lại cảm giác thoải mái tối đa khi sử dụng cho người dùng nên XDJ-1000 MK2 chính là sự lựa chọn của nhiều DJ chuyên nghiệp.

Bộ phối ghép này sẽ cung cấp đủ những tính năng cần thiết cho 1 buổi biểu diễn hoàn hảo trong bar với chất lượng âm thanh tuyệt vời.

bộ phối ghép dj chuyên nghiệp pioneer

3. Cách lựa chọn mua bàn DJ hoặc hệ phối ghép chuyên nghiệp

Trên đây là 1 số model cũng như hệ phối ghép phổ biến. Bạn vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn bàn DJ hoặc bộ phối ghép khác phù hợp hơn với túi tiền và tùy theo từng nhu cầu sử dụng cụ thể. Hãy liên hệ với Điện tử Linh Anh ngay để được tư vấn nhé.

Xem thêm
Tìm cửa hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
99 Hồ Ba Mẫu, Đống Đa, HN 0989 142 688
117 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN 0946 142 688
151 Nguyễn Duy Dương, Q10, HCM 0833 122 688
559 Phan Văn Trị, Q Gò Vấp, HCM 0984 522 688
27 Hàm Nghi, Thanh Khê, ĐN 0989 142 668
Giỏ hàng