49+ loa thanh (soundbar) Samsung giá chỉ 990.000đ | Giảm đến 70%

Chọn theo tiêu chí
Loa thanh Samsung HW-T420
Giảm 58%

Loa thanh Samsung HW-T420

1.290.000₫ 3.090.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
8 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-Q990C
Giảm 11%

Loa soundbar Samsung HW-Q990C

19.500.000₫ 21.900.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
3 đánh giá
Loa Soundbar Samsung HW-Q930C
Giảm 32%

Loa Soundbar Samsung HW-Q930C

13.590.000₫ 19.900.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
7 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-Q935D

Loa thanh Samsung HW-Q935D

Liên hệ
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
Loa thanh Samsung HW-Q995D

Loa thanh Samsung HW-Q995D

Liên hệ
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
Loa Soundbar Samsung HW-B450
Giảm 64%

Loa Soundbar Samsung HW-B450

1.990.000₫ 5.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
6 đánh giá
Loa Soundbar Samsung HW-Q600B
Giảm 30%

Loa Soundbar Samsung HW-Q600B

3.490.000₫ 4.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
3 đánh giá
Loa Soundbar Samsung HW-Q990B
Giảm 44%

Loa Soundbar Samsung HW-Q990B

17.900.000₫ 31.809.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-B550
Giảm 64%

Loa thanh Samsung HW-B550

2.490.000₫ 6.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
6 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-Q600C

Loa soundbar Samsung HW-Q600C

4.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-Q630A
Giảm 46%

Loa thanh Samsung HW-Q630A

3.900.000₫ 7.282.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-Q630B
Giảm 20%

Loa thanh Samsung HW-Q630B

3.590.000₫ 4.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
Loa thanh Samsung HW-Q700B
Giảm 56%

Loa thanh Samsung HW-Q700B

4.790.000₫ 10.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
3 đánh giá
Loa Soundbar Samsung HW-B650
Giảm 60%

Loa Soundbar Samsung HW-B650

3.390.000₫ 8.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
3 đánh giá
Loa Soundbar Samsung HW-Q930B
Giảm 46%

Loa Soundbar Samsung HW-Q930B

13.500.000₫ 24.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-Q700C

Loa soundbar Samsung HW-Q700C

7.500.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-C400
Giảm 54%

Loa soundbar Samsung HW-C400

1.390.000₫ 2.999.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-C450
Giảm 29%

Loa soundbar Samsung HW-C450

3.190.000₫ 4.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
3 đánh giá
Loa Soundbar Samsung HW-S61B

Loa Soundbar Samsung HW-S61B

4.270.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-A550
Giảm 52%

Loa soundbar Samsung HW-A550

2.900.000₫ 5.990.000₫
 • Khách hàng liên hệ để được báo giá mới nhất sau khuyến mại!
Loa thanh Samsung HW-Q700A
Giảm 50%

Loa thanh Samsung HW-Q700A

4.750.000₫ 9.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
4 đánh giá
Loa Soundbar Samsung HW-S800B/XV

Loa Soundbar Samsung HW-S800B/XV

6.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
Loa vòm Samsung SWA-8500S, SWA-9100S, SWA-9200S, SWA-9500S

Loa vòm Samsung SWA-8500S, SWA-9100S, SWA-9200S, SWA-9500S

Liên hệ
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn và quy trình đặt hàng chi tiết cho sản phẩm
Loa thanh Samsung HW-Q600A

Loa thanh Samsung HW-Q600A

6.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-Q67B/XV
Giảm 35%

Loa thanh Samsung HW-Q67B/XV

6.400.000₫ 9.900.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
Loa thanh Samsung HW-Q70T

Loa thanh Samsung HW-Q70T

5.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
Loa thanh Samsung HW-Q950A
Giảm 35%

Loa thanh Samsung HW-Q950A

12.900.000₫ 19.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
Loa thanh Samsung HW-A650

Loa thanh Samsung HW-A650

5.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-J250
Giảm 57%

Loa thanh Samsung HW-J250

1.300.000₫ 2.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-Q60T

Loa thanh Samsung HW-Q60T

9.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-T550
Giảm 67%

Loa thanh Samsung HW-T550

Ngừng kinh doanh
1.990.000₫ 5.980.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-M360
Giảm 54%

Loa thanh Samsung HW-M360

1.750.000₫ 3.800.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-A450
Giảm 56%

Loa thanh Samsung HW-A450

1.990.000₫ 4.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
3 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-Q950T

Loa thanh Samsung HW-Q950T

22.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-Q60R
Giảm 47%

Loa soundbar Samsung HW-Q60R

5.290.000₫ 9.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-Q70R
Giảm 58%

Loa thanh Samsung HW-Q70R

6.200.000₫ 14.900.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-R650
Giảm 42%

Loa thanh Samsung HW-R650

4.350.000₫ 7.450.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa thanhSamsung HW-T450
Giảm 52%

Loa thanhSamsung HW-T450

2.400.000₫ 4.990.000₫
 • Khách hàng liên hệ để được báo giá mới nhất sau khuyến mại!
3 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-K450
Giảm 42%

Loa soundbar Samsung HW-K450

3.990.000₫ 6.890.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-T650
Giảm 30%

Loa thanh Samsung HW-T650

3.990.000₫ 5.690.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-R450
Giảm 56%

Loa thanh Samsung HW-R450

1.890.000₫ 4.290.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-M450

Loa soundbar Samsung HW-M450

Liên hệ
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
2 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-Q90R

Loa soundbar Samsung HW-Q90R

Liên hệ
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-R550
Giảm 47%

Loa thanh Samsung HW-R550

2.800.000₫ 5.290.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-M550

Loa thanh Samsung HW-M550

2.800.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa soundbar Samsung HW-MS650

Loa soundbar Samsung HW-MS650

3.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-N300
Giảm 33%

Loa thanh Samsung HW-N300

2.320.000₫ 3.450.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-N450
Giảm 45%

Loa thanh Samsung HW-N450

3.590.000₫ 6.490.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-J7501
Giảm 67%

Loa thanh Samsung HW-J7501

3.980.000₫ 11.990.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
1 đánh giá
Loa thanh Samsung HW-K350
Giảm 53%

Loa thanh Samsung HW-K350

1.500.000₫ 3.200.000₫
 • Cam kết giá luôn tốt nhất! Quý khách liên hệ để nhận giá khuyến mại hấp dẫn cho sản phẩm
3 đánh giá

Các sản phẩm loa thanh (soundbar) Samsung là một lựa chọn phù hợp để thay thế loa TV gia đình. Đa dạng sản phẩm nhiều phân khúc, giá thành phù hợp. loa thanh Samsung cung cấp âm thanh rõ ràng, cân bằng và khả năng tái tạo âm bass tốt trong một thiết bị gọn nhẹ. Samsung cũng được tích hợp công nghệ âm thanh tiên tiến, thiết kế tinh tế và kết nối đa dạng. Giao diện của các sản phẩm Samsung cũng thường dễ sử dụng và thân thiện với người dùng

1. Top 5 sản phẩm nổi bật của Samsung

1.1. Soundbar dưới 2 triệu tốt nhất: Samsung HW-B550

Mẫu soundbar nhỏ gọn nhưng có công suất lên tới 410W. Hệ thống 2.1 kênh cho âm thanh stereo chân thực và sống động. Loa sub có công suất 250W tăng thêm chiều sâu cho âm thanh cũng như tăng cường hiệu ứng bùng nổ hoành tráng hơn. 

Tuy giá rẻ nhưng model HW-B550 vẫn được trang bị các công nghệ cơ bản cần thiết khi sử dụng. Cùng với khả năng linh hoạt khi lắp đặt và kết nối đa dạng. Chất lượng quá ổn cho một chiếc Soundbar chưa đến 2 triệu đồng.

Xem ngay: Soundbar Samsung HW-B550 giá chỉ 2.490.000

hw-b550

1.2. Loa thanh Samsung phân khúc dưới 5 triệu tốt nhất: HW - Q600B

Thuộc dòng Q-series cao cấp của Samsung nhưng có giá tốt và chất lượng vượt xa tầm giá. Hệ loa 3.1.2 kênh gồm 5 củ loa, cho công suất 360W cho âm thanh lan tỏa, hợp với những không gian 20 - 25 m2.

Âm thanh vòm Dolby Atmos cho trải nghiệm chân thực và sống động. Hiệu ứng phim ảnh tuyệt vời nhờ loa sub tăng cường âm trầm, cho sự bùng nổ rõ rệt. 

Loa Samsung HW-Q600B có thêm ưu điểm nhỏ gọn, dễ bố trí lắp đặt và đa dạng kết nối để đáp ứng nhiều mục đích sử dụng.

Xem ngay: Soundbar Samsung HW-Q600 giá chỉ 3.490.000

hw-q600b

1.3. Soundbar Samsung dưới 10 triệu tốt nhất: HW- Q700C

Là mẫu soundbar mới nhất năm 2023 thuộc dòng Q-series cao cấp. Cấu trúc âm thanh 3.1.2 kênh với 9 củ loa, công suất đầu ra 320W. Loa thể hiện tốt nhiều dạng nội dung gồm phim ảnh, âm nhạc và tin tức.

Loa truyền được cả Dolby Atmos không dây qua Wifi. Cùng với đó, là 4 cổng HDMI, cổng Optical, Bluetooth cho người dùng có nhiều tùy chọn hợp với mục đích sử dụng.

Xem ngay: Soundbar Samsung HW-Q700C giá chỉ 7.500.000

hw-q700c

1.4. Soundbar dưới 15 triệu tốt nhất: HW-Q930C

Q930C là mẫu soundbar vừa được ra mắt với cấu hình âm thanh 9.1.4 kênh cùng tổng công suất 540W. Loa cũng được trang bị hai loa vệ tinh không dây giúp đem lại âm thanh vòm thật ấn tượng.

Q930C hỗ trợ Dolby Atmos và DTS:X đảm bảo hiệu ứng âm thanh 3D đắm chìm, chân thực.

Với thiết kế đẹp mắt, cùng nhiều tiện ích thông minh cùng khả năng kết nối đa dạng, Q930C là một sản phẩm rất đáng cân nhắc ở phân khúc dưới 15 triệu.

Xem ngay: Soundbar Samsung HW-Q930C giá chỉ 14.500.000

samsung q930c

1.5. Loa thanh Samsung xem phim tốt nhất: HW-Q990C

Mua Soundbar thì mục đích chính là để xem phim. HW-Q990C được xem là model cao cấp nhất của Samsung tính đến hiện tại( 9/2023). Ngoài thiết kế sang trọng lịch lãm, loa có thêm nhiều tính năng vượt trội, đảm bảo đáp ứng tuyệt vời nhu cầu phim ảnh chất lượng cao của bạn.

Loa cung cấp hiệu ứng âm thanh vòm vượt trội với 11.1.4 kênh. Tổng công suất lên tới 656W, trong đó riêng loa sub 200W cho hiệu ứng âm thanh bùng nổ. 2 loa vệ tinh thực được kết hợp cho trải nghiệm đắm chìm như ngoài rạp thực thụ.

Thêm vào đó Q990C được trang bị nhiều tính năng tiện lợi như đồng bộ âm thanh với TV, tối ưu âm thanh bằng AI, tinh chỉnh âm thanh theo không gian, truyền tính hiệu chuẩn Dolby Atmos qua Wifi.

Xem ngay: Soundbar Samsung HW-Q990C giá chỉ 19.500.000

hw-q990c

1.5. Soundbar cho không gian nhỏ tốt nhất: HW-T420

Đây là mẫu soundbar giá cực rẻ, chỉ xấp xỉ 1 triệu đồng ( 9/2023). Công suất 150W nên cực kỳ thích hợp cho những không gian nhỏ. Âm thanh to, rõ nhưng không bị ù bí và phục vụ tốt người dùng xem phim, nghe nhạc,...

Ngoài ra, loa có kích thước nhỏ gọn, kết nối đơn giản nên tiện cho việc bố trí lắp đặt.

Xem ngay: Soundbar Samsung HW-T420 giá chỉ 1.290.000

hw-t420

2. Các dòng sản phẩm tiêu biểu của Samsung

Samsung là một trong những thương hiệu cho ra mắt thị trường nhiều mẫu loa thanh nhất. Chỉ trong năm 2023, Samsung đã giới thiệu tới 8 mẫu soundbar. Samsung phân chia các sản phẩm soundbar của mình theo dòng sản phẩm và năm sản xuất. Năm 2024, Samsung tiếp tục giới thiệu thêm 5 mẫu loa thanh mới: HW-Q995D, HW-Q935D, HW-S810D, HW-S811D và HW-Q710GD

loa soundbar samsung

2.1. Dòng soundbar phổ thông

Series T, A, B, C là bốn dòng soundbar phổ thông của Samsung. Các chữ cái T,A,B,C cũng thể hiện năm ra mắt của mẫu soundbar đó. Trong đó dòng C là dòng năm 2023, D là dòng mới nhất 2024.

Đặc điểm của dòng này:

 • - Giá thành phải chăng nhưng vẫn đầy đủ các tính năng cơ bản.
 • - Đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản xem phim, xem tin tức, nghe nhạc trong gia đình
 • - Tích hợp một số công nghệ giúp việc sử dụng dễ dàng hơn

soundbar samsung

2.2. Dòng soundbar cao cấp Series - Q

Series Q được ra mắt năm 2020 và nâng cấp liên tục qua các năm. Đây là dòng soundbar âm thanh vòm cao cấp được thiết kế để tương thích hoàn hảo với TV Samsung. Bao gồm các mẫu soundbar đầu bảng cao cấp nhất. Trong đó Q990C là mẫu cao cấp, mới nhất được ra mắt 2023

Đặc điểm của dòng này:

 • - Đa dạng mức giá từ phổ thông đến cao cấp
 • - Thiết kế thanh lịch, ấn tượng với 2 đầu vát góc lục giác
 • - Nhiều tính năng, công nghệ, tiện ích hiện đại

2.3. Dòng soundbar chú trọng thiết kế Series - S

Series S là các mẫu loa thanh đề cao thiết kế với phong cách thanh lịch, tinh tế, mảnh mai. Các mẫu soundbar này thường có kích thước thanh mảnh, nhỏ gọn và các đường nét thiết kế ấn tượng. Dung hòa và trở thành điểm nhấn cho không gian gia đình.

Đặc điểm nổi bật của dòng S-series:

 • - Chú trọng thiết kế, kích thước mảnh, ngoại hình đẹp mắt nhất trong tất cả các dòng soundbar Samsung.
 • - Nhiều mức giá từ tầm thấp đến tầm trung.

soundbar samsung series s

3. Samsung - kẻ "thống trị" thị trường soundbar

Samsung tham gia vào thị trường Soundbar vào năm 2008 với mẫu loa thanh đầu tay kết hợp đầu DVD. Sau đó là chuỗi các sản phẩm soundbar kết hợp với đầu DVD, đầu Blu-ray.

Năm 2012, Samsung giới thiệu mẫu soundbar đầu tiên có chia kênh trái phải theo hệ 2.1. Sản phẩm này gây được tiếng vang lớn và đã xây dựng nền móng cho công nghệ soundbar đa kênh sau này.

Tìm được hướng đi phù hợp, Samsung liên tục nâng cấp và cho ra mắt các mẫu soundbar đa kênh để tăng cường trải nghiệm âm thanh vòm. Mẫu HW-K950 5.1.4 kênh (2016), HW-Q950T 9.1.4 kênh (2020), HW-Q950A 11.1.4 kênh (2021).

Ngoài ra các sản phẩm của Samsung luôn được trang bị các công nghệ cao cấp như tối ưu âm thanh bằng AI, đồng bộ loa TV, dùng sóng âm để tối ưu âm thanh theo không gian,...

Sản phẩm đột phá với công nghệ đầu ngành, đã khiến Soundbar Samsung nhận được sự ưu ái đặc biệt từ người tiêu dùng và nhanh chóng trở thành thương hiệu soundbar hàng đầu trên thế giới.

Theo báo cáo từ FutureSource Consulting, Samsung đã dẫn đầu thị trường Soundbar toàn cầu trong 9 năm liên tiếp. Chiếm 20,2% thị phần và chiếm 18,4% doanh số toàn ngành vào năm 2022.

soundbar samsung top 1

4. Cấu hình và thiết kế của Soundbar Samsung

Các mẫu soundbar Samsung có cấu hình đa dạng. Cấu hình càng cao thì hiệu suất âm thanh càng lớn, hiệu ứng âm thanh càng hoàn hảo và đắm chìm. Đồng thời tích hợp thêm nhiều tính năng hiện đại hỗ trợ cho người dùng, tiêu biểu là các dòng Q-series.

- Cấu hình cơ bản nhất là 2.1 tiêu biểu như HW-T420, HW-A450, HW-C450 mới ra mắt 2023,... 

- Cấu hình cao hơn 3.1 tiêu biểu ở dòng HW- A650 và HW-B650,...; 

- Cấu hình 3.1.2 ở các model HW-Q600A, HW-Q600B, HW-Q600C, HW- Q700A,... 

- Cấu hình 5.1: gồm HW-Q60T,...

- Cấu hình 9.1.4 như HW-Q930C, HW-Q930B,.... 

- Cấu hình 11.1.4 kênh ở model HW-Q990B và HW- Q990C mới ra mắt 2023

Về thiết kế, mẫu soundbar Samsung đều có phong cách chung hướng tới sự tối giản, tinh tế. Độ hoàn thiện tốt, đem lại cảm giác chắc chắn, bền bỉ. Chất liệu chính thường được sử dụng là nhựa ( phần khung) và ê căng bằng vải hoặc kim loại. 

chất liệu loa soundbar samsung

5. Công nghệ của Samsung trên loa soundbar

Soundbar Samsung luôn gây ấn tượng với các công nghệ thông minh độc quyền của thương hiệu. Một số công nghệ tiên tiến được trang bị trên soundbar của Samsung gồm:

 •  Adaptive Sound: Công nghệ giúp tối ưu âm thanh theo từng nội dung được phát trên TV. Ví dụ như bạn xem phim thì hiệu ứng sẽ được tăng cường cho những cảnh cháy nổ hoành tráng. Hoặc xem tin tức thì giọng nói sẽ được làm nổi bật hơn.
 • Q-Symphony: Giúp đồng bộ âm thanh của cả loa soundbar và TV cùng phát 1 lúc. Qua đó, mang tới trải nghiệm âm thanh sống động hơn.
 • SpaceFit Sound/ Auto EQ: Hai công nghệ tối ưu âm thanh theo nội dung và môi trường. SpaceFit Sound chỉ áp dụng cho những TV Samsung từ 2021 và có thể điều chỉnh tổng thể. Còn Auto EQ áp dụng cho tất cả các dòng TV và chỉ điều chỉnh âm bass.
 • Acoustic Beam: công nghệ định hướng âm thanh giúp người dùng nhận định rõ hơn hướng phát ra của âm thanh trong phim.
 • Active Voice Amplifier: Công nghệ làm giọng nói bật rõ lên trên nhạc nền, để người dùng dễ dàng theo dõi các chuyên mục tin tức, thời sự và cần nắm bắt những thông tin quan trọng.
 • Dolby Atmos Wireless: Samsung là thương hiệu đầu tiên cung cấp soundbar có thể truyền tín hiệu chuẩn Dolby Atmos khi kết nối không dây với TV.

công nghệ loa samsung

6. Chất âm của soundbar Samsung

Chất âm được tinh chỉnh bởi các kỹ sư âm thanh tại Samsung Audiolab California. Phòng nghiên cứu này được vận hành bởi các giáo sư, kỹ sư âm thanh hàng đầu trên thế giới với kinh nghiệm dày dặn hàng chục năm. Đồng thời, sử dụng các thiết kỹ thuật cao cấp nhất để đo lường kiểm nghiệm và cho ra những sản phẩm chất lượng.

Soundbar Samsung hướng tới chất âm trung tính, chân thực. Dòng càng cao cấp thì độ cân bằng của âm thanh càng tốt. Đặc biệt là loa bass của Samsung khá có lực, lan tỏa kể cả ở các dòng phổ thông dưới 2 triệu.

Bởi vậy, loa soundbar Samsung đa năng khi ngoài đáp ứng nhu cầu xem phim, loa còn có thể giúp người dùng giải trí với âm nhạc, chơi game hoặc theo dõi các chương trình thời sự hàng ngày.

soundbar samsung triết lý sản phẩm

7. Tổng quan về Samsung

Samsung là một một cái tên quen thuộc với bất kỳ ai. Từ điện thoại thông minh, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa gia đình - gần như bất cứ thiết bị công nghệ nào trong gia đình bạn đều có thể đến từ Samsung. Vậy bạn đã hiểu rõ về lịch sử hay nguồn gốc xuất xứ của Samsung?

Samsung được thành lập năm 1938 tại Hàn Quốc. Năm 1969 bắt đầu tham gia vào lĩnh vực thiết bị điện tử và 1 năm sau đó đã có nhiều thành công, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển mạnh mẽ. 

Năm 2021, Samsung đã đóng góp tới ⅕ GDP của Hàn Quốc. Và tới nay, Samsung có mặt ở đa dạng lĩnh vực công nghệ và trở thành một trong những tập đoàn công nghệ thành công và nổi tiếng nhất thế giới.

Phương pháp kiểm soát chất lượng tuyệt vời của công ty là điều khiến công ty thành công trong việc "chỉ cung cấp những sản phẩm tốt nhất" cho toàn thế giới. Nó áp dụng hệ thống "Dừng dây chuyền". Nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể dừng quá trình sản xuất trong trường hợp phát hiện ra sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

mốc thời gian phát triển của samsung

Không chỉ là thương hiệu công nghệ nổi tiếng, Samsung cũng rất thành công trong lĩnh vực âm thanh - đặc biệt là với soundbar. 9 năm liên tục giữ danh hiệu hãng soundbar bán chạy nhất trên toàn cầu. Nắm giữ ⅕ thị phần soundbar toàn thế giới. Với công nghệ tiên tiến, sản phẩm đa dạng, giá thành phù hợp, không lạ gì khi những sản phẩm soundbar Samsung lại được ưa chuộng đến vậy.

Xem thêm
Tìm cửa hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
99 Hồ Ba Mẫu, Đống Đa, HN 0989 142 688
117 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN 0946 142 688
151 Nguyễn Duy Dương, Q10, HCM 0833 122 688
559 Phan Văn Trị, Q Gò Vấp, HCM 0984 522 688
27 Hàm Nghi, Thanh Khê, ĐN 0989 142 668
Giỏ hàng